מהו ייפוי כוח מתמשך?

אדם בגיר יכול לתת ייפוי כוח מתמשך אשר מייפה את כוחו של מישהו אחר לבצע פעולות בענייניו. צעד זה נועד לאפשר ביצוע פעולות על ידי גורם שהאדם סומך עליו במידה ואין לאדם את היכולת או את האפשרות לעשות זאת בעצמו.

כיצד מבצעים ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי אשר מפיקים אותו אצל עורך דין אשר התמחה בנישה ספציפית זו. חשוב לסייג כי לעורך הדין אין אפשרות לבצע את ייפוי הכוח אם יש לו טובת הנאה בתהליך. כלומר, רק אם אין לו כל צד בעניין הוא יוכל לספק את השירות המדובר. על האדם לפנות אל עורך דין ולהזדהות בפניו, ולהצהיר בפניו על ייפוי הכוח אותו הוא מעוניין למנות.

ייפוי הכוח, מה משמעותו?

ייפוי כוח מתמשך מספק למיופה הכוח הרשאה לבצע פעולות משני סוגים:

  • ענייני רכוש – ייפוי כוח מתמשך יספק למיופה את האפשרות לבצע פעולות בענייני רכוש וממון. זה כולל ניהול חשבון בנק, ביצוע עסקאות, חתימה על מסמכים בשמו של המיופה וכן הלאה.
  • עניינים רפואיים – במידה ויש עניינים רפואיים שיש לקבל עליהם החלטות ולצבע טיפולים יוכל מיופה הכוח לנהל את העניינים עבור האדם ולסייע לו לטובתו כרצונו. גם אם אין לאדם את היכולת להחליט ולהבין מה מתרחש אתו ומה נכון לו לעשות בשלב בו הוא נתון.

יש לשים לב לכך שכאשר נוצר צורך ליפות את כוחו של אדם בעניינים רפואיים בלבד אין צורך לבצע ייפוי כוח מתמשך, אלא ייפוי כוח לעניינים רפואיים בלבד. במידה ואדם מעוניין ליפות את כוחו של אדם אחר עליו לשקול זאת היטב, לבדוק את אמינותו של האדם ואת שיקול דעתו ולהחליט בהתאם.