הרשמה לפסיכומטרי

הרשמה לפסיכומטרי

פסיכומטרי הינה בחינה המודדת כמה יכולות השכלתיות שלנו על ידי בחינה כמותית, לשון ואנגלית. הבחינה נועדה לצורך סינון אנשים המעוניינים ללמוד מקצועות מסוימים ואינם מתאימים לכך. גובה ציון הפסיכומטרי קובע את רמת יכולותיו הלימודיות של הנבחן ובהתאם לכך מסווגות אותו לרמת ציונים מסוימת אליה הוא שייך ובהתאם לכך נפתחים עבורו אופציות הלימוד השונות במוסד אקדמי … להמשך קריאה הרשמה לפסיכומטרי