עריכת רשימה ביבליוגרפית – 3 הכללים החשובים ביותר

הרשימה הביבליוגרפית הינה חלק משמעותי מכל עבודה אקדמית באשר היא. רשימה זו מהווה מקור אמין לכל המקורות בהם עשה כותב העבודה שימוש, ועליהם הוא הסתמך בכתיבת העבודה. יש כללים נוקשים וברורים מאוד בעניין עריכת רשימה ביבליוגרפית, והיא בהחלט מאתגרת לא מעט כותבי עבודות. אלו הצליחו להתמודד עם כל כללי הכתיבה של העבודה בפניה הם התמודדו, אך מול עריכת הרשימה הם מאבדים ידיים ורגליים. מדובר על משימה טכנית שעליה להתבצע בדיוק בהתאם להנחיות על מנת שהרשימה תהיה תקינה ותענה על הדרישות.

הכללים החשובים לעריכת רשימה ביבליוגרפית

  1. רשימת המקורות תיערך על פי סדר האלף בית. כאשר המילה הראשונה בכל שורה היא שם המשפחה של המחבר אשר מביאים בעבודה את דבריו. כמובן שמיון על פי סדר האלף בית מתעלם מה' הידיעה.
  2. כל מידע או תוכן שהכותב מביא ממקור אחר, צריך להיות מאוזכר ברשימה הביבליוגרפית. וזאת כדי לאפשר למי שקורא את העבודה לדעת מהו מקור הדברים המובאים. כך הוא יוכל גם לעיין בכוחות עצמו להסיק מסקנות. מלבד זאת הוא יוכל להחליט האם הוא מקבל את המסקנות של הכותב.
  3. במידה ומדובר על עבודה בעלת רשימה ביבליוגרפית ארוכה או מורכבת ניתן לחלק אותה לחלקים. לדוגמה, מקורות ראשיים ומקורות משניים. מקורות בעברית או מקורות לועזיים וכן הלאה. כמובן שבתוך כל קבוצה תהיה חלוקה לפי סדר האלף בית.

העבודה, ההגשה והבדיקה

 עבודה הכוללת עריכה אקדמית היא חלק משמעותי בציון שיקבל הכותב. ככל שמדובר על תואר מתקדם יותר כך חשוב יותר שהעבודה תהיה טובה, מחדשת ומקצועית. כמובן שגם הרשימה הביבליוגרפית תקבל התייחסות ראויה על מנת שהיא תתאים לכללים, ותשלים את העבודה על כל יתר חלקיה.